Sudi-sudilah klik kat sini

Sabtu, November 22, 2008

TABUNG PENDIDIKAN ANAK ANDA

SIAPAKAH YANG AKAN MEMBIAYAI PENDIDIKAN ANAK ANDA?????

Anda sepatutnya mempunyai perancangan pembiayaan pendidikan anak ketika masih dalam kandungan lagi, atau sehari selepas ianya dilahirkan.

Takaful SARJANA eTiQa merupakan satu pilihan yang tepat bagi anda.

Mengapa Sekarang
  1. Kemungkinan kita pergi dahulu sebelum anak melangkah masuk ke U

  2. Meminjam atau mengharapkan biasiswa pada masa akan datang merupakan satu perkara yang mungkin mustahil.

  3. Kos bayaran balik pinjaman mungkin amat membebankan pada masa akan datang.

Dengan Takaful Sarjana anda mendapat manfaat

Manfaat perlindungan

  • Sekiranya berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh ke atas pembayar, kesemua sumbangan asas termasuk Rider atas diri anak melaikan tabungan tambahan akan dilunakan sehingga tarikh matan, anak meninggal dunia atau keilatan kekal menyeluruh, yang mana terdahulu.

  • Sekiranya berlaku kematian ke atas anak, kontark ini akan membayarr Manfaat Perlindungan beserta Akaun Peserta dan keuntungnnya yang terkumpul.

  • Sekiranya berlaku keilatan keatas anak, kontrak ini akan membayar manfaat keilatan seperti di dalam jadual yang ditetapkan.

Kemudahan Pengeluaran Pendahuluan Biaya Pendidikan

Pengeluaran wang daripada Akaun Peserta (AP) dibolehkan 3 tahun sebelum tarikh matang sebagai pendahuluaan biaya penididikan.

Manfaat Matang

Apabila kontrak ini matang, peserta akan menerima keseluruhan akaun jumlah terkumpul dalam AP termasuk keuntungan dari AP dengan lebihan Akaun Khas Peserta.

*Penting - fakta penyata ini merupakan keterangan ringkas sahaja untuk tujuan pemasaran. Maklumat dan butir-butir lengkap mengenai syarat dan peraturan akan dinyakatan dalam kontrak sebenar.

TAKAFUL adalah satu skim yang berlandaskan semangat bantu membantu, perpaduan dan persaudaraan. Peserta adalah bersepakat untuk memberi bantuan kewangan sekiranyga ada mana-mana peserta ditimpa musihbah seperti yang ditetapkan.

Anak merupakan amanah, kitalah yang akan menetukan masa hadapan mereka. Menyokong impian anak-anak merupakan tanggungjawab kita.

Saya sedia membantu merancang Pelan Tabungan Takaful Pendidikan anak anda.


Hubungi saya di talian


019-4156017


atau email


taherkasa@hotmail.com


Mohamad Taher bin Kasa